Forsamlingshuse i Skive Kommune, der er godkendt til at stå på forsamlingshuslisten, kan søge om tilskud til aktiviteter via Skive Kommunes Forsamlingshuspulje.

Find principperne for tildeling af aktivitetstilskud i linkboksen "Aktivitetstilskud".

For at komme i betragtning til aktivitetstilskud, skal forsamlingshuset registrere og indsende samtlige afholdte aktiviteter uanset aktivitetens karakter - også dem med lejeindtægter.

Aktivitetsskemaet til registrering af aktiviteterne kan findes i linkboksen "Aktivitetstilskud".

Vær opmærksom på, at deadline for indsendelse af aktivitetsskemaet til kommunen er udgangen af uge 1 hvert år.

Indsendelse skal ske til Erhverv og Udvikling og gerne pr. mail til idus@skivekommune.dk.

Publiceret 17-01-2018