Traditionen tro, kårer Region Midtjylland igen i 2017 årets landsby. Med anerkendelsen følger 150.000,- kr., som lokalsamfundet frit kan disponere over. 

På Skiveegnen, har tidligere vindere været Rødding i 2012 og Glyngøre i 2015. Sidste år blev Nr. Søby kommunens kandidat, men det var Feldballe i Syddjurs Kommune, der løb med sejren.

Hvis du mener jeres landsby kan tage konkurrencen op, så læs videre.


Kriterierne ansøgerne vurderes på er følgende:

  • Fremgang i indbyggertal eller at en negativ udvikling er vendt

  • Igangsatte og gennemførte projekter og initiativer af en vis størrelse, der peger mod fornyelse og udvikling. Behøver ikke nødvendigvis at være fysiske investeringer

  • Sanering, fornyelse og forbedring af det fysiske miljø i landsbyen

  • Et stærkt engagement og samarbejde mellem borgerne, foreningslivet, erhvervslivet, kommunen og andre aktører

  • At landsbyen har trodset særligt vanskelige vilkår, f.eks. nedlæggelse af arbejdspladser, offentlig service m.m.

  • At der er gennemført en særlig indsats i forhold til energi og/eller miljø- og fødevareudvikling eller øvrige regionale erhvervsmæssige styrkepositioner

  • Udvikling baseret på en planlagt, strategisk udviklingsindsats. Der lægges vægt på, at der er tale om udvikling inden for de seneste 3-5 år

  • Et tæt samarbejde med nabolandsbyer om fælles faciliteter, arrangementer m.m., således at prisen kan tildeles to eller flere landsbyer

Det er ikke nødvendigt at leve op til samtlige bedømmelseskriterier, men jo mere I som landsby kan genkende jer selv i, desto større er jeres chance for at løbe med æren og pengene. 

Jeres ansøgning på min. 5 sider sendes i Word- eller pdf-format til udviklingskonsulent Peter Steens, senest mandag d. 14. november 2016.


Tidsplan:

25. november: Kandidat/kandidater sendes til LAG Skive-Viborgs bestyrelse

30. november: Bestyrelsens afgørelse returneres til Skive Kommune

1. december: Landsbyudvalget orienteres om LAG Skive-Viborgs indstilling

5. december: Tidsfrist for LAG Skive-Viborgs indsendelse af kandidater fra hhv. Skive og Viborg kommuner.

Den endelige afgørelse træffes af Regionsrådet bistået af det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling. Afgørelsen ventes at blive truffet i februar 2017 og prisen vil officielt blive overrakt april-maj 2017.


For yderligere information kan der rettes henvendelse til:

Udviklingskonsulent Peter Steens
pets@skivekommune.dk
Tlf.: 9915 5513 / 3120 9833

Publiceret 23-10-2015