Området blev dannet af smeltevandet, der løb som en rivende flod ud i Venø Bugt, da isen smeltede ved slutningen af sidste istid for omkring 12.000 år siden. Som isranden trak sig tilbage, blev der efterladt store klumper af dødis, som blev dækket af sand og grus, som blev ført med af smeltevandsstrømmen. Da dødisklumperne smeltede, blev der dannet store runde huller, som i dag stadig tydeligt ses som dale eller søer i den flade smeltevandslette.

Der er store naturrigdomme i området, som rummer fjord, enge, søer, heder, moser, skove og vandløb. Blandt andet ligger Danmarks største hedesø – Flyndersø – i området. Langs søens bredder findes urskovslignende egekrat og store fredede hedeområder.

Igennem projekt Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig forsøges nogle af de tiltag og visioner, som fremkom i processen med udarbejdelse af en strategi for området – som dengang gik under betegnelsen Lokalpark Flyndersø – Sønder Lem Vig – udmøntet. Strategien, som også rummer en fin beskrivelse af projektområdet, kan findes her.

Projektet

Formålet med naturpark projektet er at udvikle områdets friluftsfaciliteter, rekreative infrastruktur og natur, så området bliver endnu mere attraktivt for dyr, planter og mennesker samt at informere om områdets unikke værdier og markedsføre disse over for turister og potentielle tilflyttere.

En kort beskrivelse af projekt Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig kan findes her.

Naturpark projektet Flyndersø – Sønder Lem Vig, blev i maj 2018 udpeget som pilotnaturpark af Friluftsrådet. Det betyder, at der i løbet af 2018 – 2022 skal arbejdes med at opfylde 10 kriterier for at blive endelig anerkendt som officiel naturpark.

Man kan læse mere om Naturpark projektet og om mærkningsordningen ”Danske Naturparker” på Friluftrådets hjemmeside.

Kontakt

Hvis man har gode ideer, kommentarer eller spørgsmål til naturparkprojektet, kan man henvende sig til projektleder Anne Navrbjerg på mail: akna@skivekommune.dk eller tlf.nr. 9915 7721. 

Man kan løbende holde sig orienteret om arbejdet med Naturpark Flyndersø - Sønder Lem på Facebook, klik her

Fortællinger fra Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig

Her finder du de fantasifulde og farverige fortællinger fra istid til nutid fra Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig.

Hæftet er skrevet og illustreret af Poul E. Nielsen fra Lihme.

Hæftet henvender sig til børn og barnlige sjæle. Det indeholder fem fiktive fortællinger fra Naturpark Flyndersø - Sønder Lem Vig, hvoraf nogle er bygget op over virkelige begivenheder og gamle anekdoter. Historierne foregår på forskellige tidspunkter fra sidste istids ophør for omkring 12.000 år siden og frem til i dag. Desuden er der beskrivelser af de dyr og planter, der indgår i fortællingerne, samt et kort over hvor i naturparken historierne foregår.

Læs eller hør fortællingerne og bliv inspireret til en tur ud i Naturpark Flyndersø – Sønder Lem Vig.

- Læs fortællingerne her

- Nurn og Jovis ved isranden, klik her

- Man må sno sig, klik her

- Tøsefisken, vig-skrubben og Gedden Grum, klik her

- Uller i mosen, klik her

- Ulve-biking, klik her

Stier og foldere

Naturpark-området byder på en lang række unikke naturoplevelser, som kan opleves blandt andet på vandre-, cykel- og rideture ad de afmærkede naturstier. Foldere for de forskellige ruter kan findes i linkboksen herunder.

Publiceret 09-07-2018