Ældre- og Værdighedspolitik

Kommunen får i perioden 2016 - 2019 ca. 39 mio. kr. fra den nationale "værdighedsmilliard" til tiltag på Ældreområdet. Midlerne skal anvendes til at føre den nye Ældre- og Værdighedspolitik 2016-2018 ud i livet.

 

Forslag til styrket indsats for pårørende til svækkede ældre samt Ældre- og Værdighedspolitik i høring

Forvaltningen har sendt forslag til en styrket indsats for pårørende til svækkede ældre samt forslag til Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 i høring.


Forslaget til Ældre- og Værdighedspolitik 2019-2022 er en opdatering af den nuværende politik. Opdateringen omfatter primært, at der er udarbejdet målsætning og fokusområder vedr. pårørende (side 9). Samtlige udkast til ændringer ift. den nuværende politik fremgår med rød tekst.

 

Høringssvar

Alle er velkomne til at give bemærkninger til forslagene. Bemærkninger skal være modtaget senest den 18. november. Høringssvarene bliver behandlet i Udvalget for Ældre den 5. december.

Høringssvar skal sendes til socialogarbejdsmar@skivekommune.dk eller til:
Skive Kommune

Torvegade 10

7800 Skive

Att. Social- og Arbejdsmarkedsafdelingen

 

 

Anvendelse af værdighedsmidlerne

Konkret er der sat en række initiativer i gang. Du kan se en samlet oversigt via linket herunder. Desuden kan du se de redegørelser for 2016 og 2017, som Skive Kommune har sendt til Ministeriet, og som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Publiceret 07-02-2018