Personlige hjælpemidler
Visitation & Hjælpemidler kan bevilge personlige hjælpemidler f.eks. brystproteser, parykker, ortopædisk fodtøj, indlæg og forhøjelser til sko mv. efter Servicelovens § 112. 

 

Publiceret 29-04-2016