Dagsordener/referater

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2018

  • Mandag d. 26. februar
  • Torsdag d. 15. maj
  • Torsdag d. 24. september
  • Torsdag d. 6. december

Udvalgets medlemmer

Goska Rasmussen (formand), Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Gert Ringgaard (næstformand), LO/3f

Gitte Hansen, LO/ Foa

Klaus Dahl Christensen, LO/ Dansk Metal

Jørgen Knudsen, DH-Skive

Ole Johnsen, DH-Skive

Mads Madsen, Arbejdsgiverne

Niels Pedersen, Dansk Byggeri

Edgars Cepels, Etnisk Råd 

Sekretariat 

Dorthe Hamrum, arbejdsmarkedschef
Stine Mark, konsulent

Det Lokale Samarbejdsudvalg har til formål;

  • At vejlede og rådgive jobcenteret omkring tilrettelæggelse af den beskæftigelses- og virksomhedsrettede indsats
  • At drøfte metoder og resultater af praksiserfaringer/evalueringer, der afdækker den gennemførte beskæftigelsesindsats i Skive
  • At drøfte udfordringer og handlingsmuligheder i samspillet imellem jobcenteret, virksomhederne, a-kasserne, de faglige organisationer og uddannelsessystemet.

Publiceret 30-01-2017