Hvis I som forældre er bekymret for eks. dit barns indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller sansebearbejdning, kan du tage kontakt til PPR.

Vi anbefaler, at det sker i samarbejde med jeres barns daginstitution, sundhedsplejerske eller skole. På den måde kan vi sammen vurdere barnets samlede situation. Vi kan snakke om, hvordan de vigtige voksne omkring jeres barn bedst støtter dets udvikling.

I kan som forældre også selv henvende jer til PPR, og få kontakt til den person der arbejder med PPR på jeres barns skole eller institution.

 

 

 

 

 

  

                Some description

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 18-02-2014