Lovgivningen  stiller en række forskellige krav afhængig af, hvad og hvor der skal bygges.

Kravene er også gældende, selvom byggeriet ikke kræver anmeldelse eller byggetilladelse.

Kan kravene ikke overholdes skal der ansøges og opnås dispensation før byggeriet påbegyndes.

Som udgangspunkt kræver det meste byggeri en eller anden form for kommunal byggesagsbehandling inden byggeriet påbegyndes.

Byggeri er især reguleret af Byggeloven med tilhørende Bygningsreglement 2010 samt Planloven og Miljøloven.

Kommunens bygningsarkiv

Bygningstegninger, kloakplaner

I arkivet har hver enkelt ejendom i kommunen har sin egen sagsmappe. Her opbevares de tegninger, kloakplaner og dokumenter m.v., der er i tidens løb er anvendt i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Arkivet er desværre ikke komplet, og der kan mangle tegninger over ældre ejendomme samt ejendomme beliggende i landområderne.

Har du brug for en tegning af et hus, kan du kontakte byggesagsafdelingen på tlf. 9915 3624 eller 9915 6304 - gerne dagen i forvejen - så vil arkivsagen blive fundet frem. Du har herefter mulighed for at gennemgå arkivsagen og eventuelt finde papirer, du ønsker kopi af.

Sagsmapper kan ikke lånes med hjem.

Byggeansøgning

Byggeansøgning

 

Publiceret 19-01-2016