Arealer til tæt lav

Der udbydes 2 storparceller med et samlet areal på 10.781 m2 (8.017 m2 + 2.664 m2)

Skive Kommune ønsker, forud for tildeling af arealer, at vurdere de enkelte projekters arkitektur og kvalitet, inden der indgås endelig aftale om salg.

Udbudsmaterialet består af:

  • Annonce
  • Vurderingskriterier
  • Kortmateriale
  • Minivejledning i forbindelse med byggeri
  • Lokalplan nr. 159

 

Tæt lav - Bilstrupparken

Udbudsmateriale

 

Tæt lav - Bilstrupparken

Lokalplan 159

 

 

 

Publiceret 21-01-2015