Skive Kommune udbyder et areal til salg på Drosselvænget i Breum.

Arealet er på ca. 2.500 m2 og er beliggende i landzone.

Grunden er ikke byggemodnet. Grunden er ikke tilsluttet forsyningsselskaber og bidrag er ikke betalt. Disse udgifter betaler køber efter gældende vedtægter og regler for den pågældende forsyning direkte til forsyningsselskaberne, såfremt grunden ønskes byggemodnet.

Grunden er beliggende i landzone og kan anvendes til haveformål eller landbrugsformål.

Byggeri på grunden kræver landzonetilladelse. Ansøgning herom behandles ved specifik ansøgning, der skal sendes til Teknik, Miljø & Udvikling, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Budfrist er d. 27. juli 2018 og sendes i lukket kuvert mrk. "Bud - Drosselvænget, Breum" til Skive Kommune, Teknik, Miljø & Udvikling, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

Tilbudsblank der skal anvendes samt øvrigt udbudsmateriale, kortbilag m.m. kan hentes her >>>

Publiceret 22-06-2018