Jordstykke, Kisumvej - matr.nr. 16e Kisum By, Estvad

Skive Kommune udbyder et jordstykke beliggende Kisumvej, Rønbjerg, 7800 Skive til salg uden fast mindstepris.

Arealet er på 2.925 m2 og er ikke byggemodnet. Køber afholder alle omkostninger evt. tilslutningsafgifter samt alle med overdragelsen forbundne omkostninger, herunder til tinglysning af digitalt skøde.

Kort over det udbudte areal vises i udbudsmaterialet.

Du kan hente det samlede udbudsmateriale her >>>

Yderligere deklarationer >>>

Bud skal være Teknik, Miljø og Udvikling i  hænde senest d. 15. oktober kl. 10.00

 

Publiceret 01-10-2018