Oddense – Fællesskabets by – Vores by


I januar 2016 ansøgte Skive Kommune Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om områdefornyelse i Oddense, og i april 2016 forelå ministeriets tilsagn om en reservation på 2 mio. kr. Skive Kommune bidrager med 4 mio. kr., så det samlede budget for områdefornyelsen er på 6 mio. kr.

Program for områdefornyelse
Sammen med borgere i Oddense skal der udarbejdes et program for områdefornyelse. Processen forventes at forløbe efterår-vinter 2016-2017, og indledes med et borgermøde, som er åbent for alle.

Aktuelt for Oddense

Skive Kommune og styregruppen i Oddense inviterer til 

Borgermøde om områdefornyelse i Oddense

Torsdag d. 18. maj 2017 kl. 19.00 i OddenseHus.

 

Mødet vil blandt andet indeholde følgende præsentation af programmet for områdefornyelsen

 

Alle er velkomne.

Borgermøde i Oddense.pdf

Publiceret 07-07-2016