Når du skal flytte

Du skal melde flytning til kommunen senest fem dage, efter du har skiftet bopæl

Lovgivning

Du kan se de gældende love og regler om flytninger inden for Danmark i kapitel 4 i "Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister".

Publiceret 31-01-2018