GreenLab Skive er betegnelsen for en kommende erhvervspark, der skal etableres ved Kåstrup.

Visionen er at etablere en erhvervspark som et fremtidens energi- og ressourcelandskab, hvor virksomheder inden for fremstilling af bl.a. biogas, solenergi og vind samt balancering af energisystemer gennem samarbejde i en energisymbiose kan demonstrere og udvikle fremtidens energiteknologier i et test- og produktionscenter.

Erhvervsparken bliver Danmarks største og første fuldskalaanlæg for opgradering af biogas og methanisering. Omdrejningspunktet i GreenLab Skive bliver etableringen af et Power2Gas anlæg, som omdanner vindenergi til gas, der herefter lagres på gasnettet.

Idéen i erhvervsparken er gennem samarbejde i energisymbiosen at skabe vækst og tiltrække nye virksomheder i Skive. Projektet udvikles i samarbejde mellem Skive Kommune, Energifonden Skive og en række virksomheder.

 

Aktuelt for GreenLab Skive

Skive Kommune igangsætter planlægning for opstilling af et såkaldt hybrid energianlæg bestående af 6 vindmøller syd for GreenLab Skive, en demomølle inde i GreenLab Skive-området, samt et solcelleanlæg.

Som led i udarbejdelse af planlægningen, afholdes der fordebat hvor alle borgere, virksomheder, interesseorganisationer, foreninger og øvrige myndigheder har mulighed for til at komme med bemærkninger og forslag til planlægningen og VVM-redegørelsen.

Fordebatten starter d. 9. april og slutter d. 7. maj 2018.

Den 19. april 2018 vil der blive afholdt borgermøde som del af fordebatten. Se invitationen her og tilmeld dig borgermødet nedenfor.

Fordebat og borgermøde

Tilmelding til borgermøde d. 19. april 2018

Dine oplysninger

Publiceret 10-06-2016