Her kan du læse tilladelser, der er givet i 2018

 • Skive Vand A/S - Regionalvandværket
  Tilladelse til udførelse af ny boring til Regionalvandværket og indvinding af 27.000 m³ grundvand til prøvepumpning
  Klik her for at se tilladelsen
 • Skive Vand A/S - Viborgvej
  Tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandsspejl i Viborgvej m.fl. i forbindelse med etape I af et separatkloakeringsprojekt.
  Klik her for at se tilladelsen

 • Nyt Lem vandværk
  Tilladelse til etablering af nyt Lem vandværk - §21 tilladelse efter vandforsyningsloven.
  Klik her for at se tilladelsen

Publiceret 12-07-2018