Finansieringsmuligheder

Når du skal have lavet kloakarbejde, kommer det uundgåeligt til at koste penge. Vi har samlet mulighederne for finansiering nedenfor.

 

Bank-/realkreditlån

Som udgangspunkt skal du tage kontakt til din bank-/realkreditinstitut. Sammen finder I forhåbentlig en fornuftig ordning.

Afdragsordning for forbedret rensning i det åbne land og nytilslutning til offentlig kloak

Der er vedtaget en lov som muliggør, at økonomisk trængte borgere kan søge om optagelse i en afdragsordning, samt om fristforlængelse på 3 år, til at efterkomme påbud om forbedret rensning af spildevand eller påbud om nytilslutning til offentlig kloak.

Ordningen omfatter ikke separatkloakering af en allerede eksisterende fællesledning.

Læs mere om ordningen her.

 

Håndværkerfradrag i 2018 og frem – ”BoligJobordningen”

I 2018 bliver BoligJobordningen, også kaldet håndværkerfradraget, videreført og gjort permanent. Gennem BoligJobordningen er det muligt at få skattefradrag for lønomkostninger til håndværksydelser i hjemmet, herunder bl.a. kloakarbejde på egen grund. Inden for klimasikring og kloakarbejder kan der søges fradrag for:

Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn, f.eks.:

  • Kloakarbejder på egen grund
  • Udskiftning af kloakrør
  • Fornyelse og etablering af dræn
  • Udskiftning af opsamlingstank
  • Nedsivningsanlæg
  • Minirensningsanlæg
  • Rodzoneanlæg
  • Højvandslukkere
  • Regnvandsfaskiner

Du kan læse mere om ordningen på www.skat.dk.

Publiceret 05-10-2018