Vandløb Bærs Bæk
Stationsnavn Bærsholmvej
Koordinat  497.880, 6.262.175
Koordinatsystem  UTM zone 32, ETRS89
Oplandsareal  10 km²
Skala 0  2,05 m DVR90
Driftsansvarlig  Skive Kommune


Hvis du dobbeltklikker på grafen herunder, får du mulighed for at vælge flere indstillinger.

Publiceret 16-05-2017