Forventet udbudsplan

Indkøbsafdelingen i Skive Kommune udarbejder for hvert år en forventet udbudsplan for varer og tjenesteydelser. Udbudsplanen indeholder udbud, som Skive Kommunes indkøbsafdeling gennemfører, udbud som gennemføres i Jysk Fællesindkøb og udbud som gennemføres via SKI. Udbudsplanen er vejledende, og der kan derfor komme løbende ændringer. Se indkøbsafdelingens forventede udbudsplan for 2018 i nedenstående link.   

Udbud, som gennemføres i de enkelte forvaltninger fremgår ligeledes af nedenstående udbudsplaner. Der tages forbehold for ændringer i planerne herunder, at der kan komme yderligere udbud eller planlagte udbud udgår.

For yderligere oplysninger om udbud i Skive Kommune kontakt Indkøbsafdelingen og/eller hold øje med www.skivekommune.dk/udbud, hvor alle udbud bliver offentliggjort.

Forventet udbudsplan for indkøbsafdelingen

Se her en samlet liste over forventede udbud i 2018

Forventet udbud

Forventet udbudsplan for andre afdelinger

Se her en samlet liste over forventede udbud i 2018

Forventet udbud

Forventet udbudsplan for Teknisk Forvaltning

Se her en samlet liste over udbud i 2018

Forventet udbud

Publiceret 01-02-2017