Betalingsservice

Du kan betale langt de fleste regninger til kommunen gennem Betalingsservice– pengeinstitutternes elektroniske betalingssystem. Herefter bliver dine regninger automatisk betalt til tiden, og du risikerer ikke at skulle betale rykkergebyr eller renter.

Tilmelding til Betalingsservice

Du kan tilmelde dig betalingsservice her

 

Mobil Betalingsservice
Du kan også tilmelde Betalingsservice ved at skanne QR-kode, som fremkommer på indbetalingskort.

Indbetalingskort - netbank
Du kan selv betale dine regninger til kommunen elektronisk via din netbank. Du skal indtaste indbetalingskortets læselinje. Vær opmærksom på, at læselinjen kan være forskellig fra måned til måned.

Indbetalingskort - bank
Du har mulighed for at betale dit indbetalingskort i dit pengeinstitut.


Du kan rette henvendelse til Skive Kommune, Borgerservice & Ydelse - Opkrævningen, såfremt du har spørgsmål til kommunale krav, eller ønsker en aftale eller en kortere henstand vedrørende en restance. Se kontaktoplysninger til højre.

Rykkergebyr

Med henvisning til den kommunale rente- og gebyrlov har Skive Byråd besluttet, at der skal opkræves et gebyr på kr. 250,00 hver gang Opkrævningsafdelingen sender en rykkerskrivelse.      Ved krav uden udlægsret opkræves kr. 100,00 i gebyr.

 

Renter

Ved for sen indbetaling vil der normalt blive opkrævet morarente af restancen. Morarenten beregnes efter et af følgende regelsæt alt efter restancens art: 

  • Den Kommunale rente- og gebyrlov, hvor forrentningen sker med 1 % pr. måned fra forfaldsdagen.
  • Renteloven, hvor forrentning er fastsat til den officielle diskonto tillagt variable procenter.
  • Lov om Kommunal Ejendomsskat med en variabel rente.

 

Betalingsordning 

Hvis du har gæld til Skive Kommune, og du ikke kan betale beløbet på én gang, har du mulighed for at få en kortere betalingsordning eller henstand. Forudsætningen er, at du selv retter henvendelse til Borgerservice & Ydelse - Opkrævningen, helst inden du modtager en rykker. Se kontaktoplysninger til højre.

Regninger skal som udgangspunkt betales som de forfalder. Gælden skal afvikles indenfor kortere tid eller med kort henstand, hvis du vil undgå at sagen overgives til SKAT til inddrivelse.

 

Ejendomsskat

Fra den 2. februar 2017 forestår Skive Kommune inddrivelsen af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Der gives ikke henstand eller betalingsordning ved betaling af ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Ved restance vil der blive fremsendt rykkere med rykkergebyr.
Herefter vil der sendes underretning med efterfølgende foretagelse af udlæg i din ejendom, for senere at kunne sælge ejendommen på tvangsauktion.
Dette vil medføre yderligere udgifter for dig til retsafgift og eventuelt advokatomkostninger.

 

Modregning

Hvis du har penge til gode fra det offentlige – for eksempel overskydende skat, moms eller andre beløb fra Skattekontoen – og du samtidig har ubetalte regninger hos Skive Kommune, så vil pengene blive modregnet til dine udeståender.

 

Inddrivelse via SKAT

Såfremt du ikke reagerer på Skive Kommunes rykkerskrivelse eller får lavet en betalingsordning vil sagen overgå til SKAT - Restanceinddrivelsesmyndigheden til inddrivelse, hvorefter du vil blive kontaktet af SKAT for foretagelse af udlæg, lønindeholdelse m.m.

Hvis restancen oversendes til inddrivelse ved Restanceinddrivelsesmyndigheden påløber der inddrivelsesrenter.

Er der tale om daginstitutions-/SFO-restance så tilbageholder SKAT/Skive Kommune 100 % af børnefamilieydelsen til daginstitutions-/SFO-restancen.

Henvendelse skal ske til SKAT på telefon 70 15 73 04.

 

Publiceret 18-01-2018