Dagsorden/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2018

Hvert år er der 4 kvartalsmøder, hvor Byudviklingsudvalget blandt andet behandler borgeransøgninger, bydelspuljen m.m.

1. kvartal 2018
Ansøgningsfrist mandag den 1. marts 2018

Torsdag den 22. marts 2018, Byudviklingsudvalget (uge 12)
Tirsdag den 17. april 2018, Økonomiudvalget (uge 16)
Tirsdag den 24. april 2018, Byrådet (uge 17)

2. kvartal 2018
Ansøgningsfrist mandag den 23. april 2018
Torsdag den 7. juni 2018, Byudviklingsudvalget (uge 23)
Tirsdag den 19. juni 2018, Økonomiudvalget (uge 25)
Tirsdag den 26. juni 2018, Byrådet (uge 26)

3. kvartal 2018
Ansøgningsfrist mandag den 30. juli 2018
Torsdag den 30. august 2018, Byudviklingsudvalget (uge 35)
Tirsdag den 11. september 2018, Økonomiudvalget (uge 37)
Tirsdag den 18. september 2018, Byrådet (uge 38)

4. kvartal 2018
Ansøgningsfrist mandag den 22. oktober 2018
Fredag den 16. november 2018, udsendelse af dagsorden (uge 46)
Torsdag den 22. november 2018, Byudviklingsudvalget (uge 47)
Tirsdag den 11. december 2018, Økonomiudvalget (uge 50)
Tirsdag den 18. december 2018, Byrådet (uge 51)

 

Medlemmer af Byudviklingsudvalget

Mailadresserne til de respektive medlemmer fremkommer ved at klikke på deres navne.

Politikere
Knud Bjerre (M) Formand)
Christian Vad Holm (V)
Morten Enggaard (V)
Ruth Kristensen (A)

Borgerrepræsentanter
Bolette Dahl Pedersen
Dorte Sigh 
Jens Utoft
Susanne Toftegaard Hansen 

Formålet med Byudviklingsudvalget

Formålet er blandt andet at sikre en sammenhængende indsats for bymidten med det formål at få en attraktiv hovedby med fokus på bosætning, handel, erhverv og rekreative oplevelser.

Byudviklingsudvalget skal opfange ideer fra andre herunder arbejdsgrupper og private og skabe et samlet overblik over ideer på området med henblik på at sikre, at der sker en sammenhængende indsats. Udvalget skal vurdere forslag og projekter i en helhed og belyse, hvorledes de passer ind i kommunens overordnede rammer, og hvorledes de eventuelt berører kommunale opgaver eller udvalg.

Byudviklingsudvalget skal igangsætte initiativer og være rådgivende for økonomiudvalget i sager vedrørende disse områder.

Byudviklingsudvalgets arbejde er baseret på en aktiv inddragelse af borgere og ressourcepersoner og kan selv søge midler ved blandt andet eksterne fonde med henblik på at fremme udvalgets målsætninger. Udvalget kan nedsætte undergrupper til at arbejde med afgrænsede emner eller projekter og i den forbindelse inddrage interesserede borgere, foreninger med videre til at deltage i arbejdet.

Byudviklingsudvalget er tovholder på BigBlue Skive, idet det økonomiske og planmæssige henhører under Teknik- og Miljøudvalget.

Publiceret 27-03-2018