Dagsorden/referat

Læs seneste dagsorden/referat

Mødekalender 2018

Der afholdes 4 møder i Landsbyudvalget hvert år.

1. kvartal
Ansøgningsfrist den 29. januar 2018
Torsdag den 1. marts 2018
i Landsbyudvalget (uge 9)
Tirsdag den 13. marts 2018
i Økonomiudvalget (uge 11)
Tirsdag den 20. marts 2018
i Byrådet (uge 12)

 

3. kvartal
Ansøgningsfrist den 13. august 2018
Torsdag den 20. september 2018
i Landsbyudvalget (uge 38)
Tirsdag den 2. oktober 2018
i Økonomiudvalget (uge 40)
Tirsdag den 9. oktober 2018
i Byrådet (uge 41)

2. kvartal
Ansøgningsfrist den 30. april 2018
Mandag den 4. juni 2018
i Landsbyudvalget (uge 23)
Tirsdag den 19. juni 2018
i Økonomiudvalget (uge 25)
Tirsdag den 26. juni 2018
i Byrådet (uge 26)

 

4. kvartal
Ansøgningsfrist den 22. oktober 2018
Torsdag den 29. november 2018
i Landsbyudvalget (uge 48)
Tirsdag den 11. december 2018
i Økonomiudvalget (uge 50)
Tirsdag den 18. december 2018
i Byrådet (uge 51)

Medlemmer af Landsbyudvalget

Mailadresserne til de respektive medlemmer fremkommer ved at trykke på deres navne.

Borgerrepræsentanter
Sofie Ambeck,
borgerrepræsentant for område 1
Keld Mørk Kristensen,
borgerrepræsentant for område 2
Åge Dahl,
borgerrepræsentant for område 3 
Poul Pedersen,
borgerrepræsentant for område 4
Ole Møller Helbæk
borgerrepræsentant for område 5
Else Marie Larsen,
borgerrepræsentant for område 6

Organisering og kompetenceområde for Landsbyudvalget

Landsbyudvalget er organiseret som et forberedende og rådgivende udvalg under Økonomiudvalget  og sekretariatsbetjenes af afdelingen Erhverv og Udvikling 

Landsbyudvalget består af minimum 11 medlemmer - heraf 5 politikere. Der indgår således altid mindst 6 borgere i udvalget, således at borgerne altid er i flertal i forhold til politikerne.

Politikerne udpeges for hver valgperiode - og er permanente medlemmer af Landsbyudvalget.

De 6 borgerrepræsentanter vælges inden for 6 lokalområder som medlemmer af Landsbyudvalget. Borgerrepræsentanterne vælges for en 4-årige periode, med udskiftning af tre borgere hvert andet år.

Landsbyudvalgets geografiske kompetenceområde omfatter hele kommunen, dog undtaget byzonearealerne omkring Skive, og er inddelt i 6 lokalområder. Et kort som viser Landsbyudvalgets geografiske område inddelt i de 6 lokalområder kan findes via linket i boksen Landsbyudvalgets område.

Formålet med Landsbyudvalget

"Skive Kommunes Landsbyudvalg skal gennem sit virke bidrage til såvel at igangsætte som understøtte udviklingstiltag i Skive Kommunes landsbyer og landområder - med fokus på, at der ske en udvikling overalt i kommunen og med respekt for at der er forskellige kulturer og forskellige styrker i de enkelte lokalområder.

Landsbyudvalget skal primært have fokus på de overordnede linjer i udviklingsarbejdet og kan i mange tilfælde være borger- og projektgruppers indgangsvinkel til det kommunale system".

Ovenstående er et uddrag fra Landsbyudvalgets kommissorium. For at læse hele kommissoriet - find linket via boksen Kommissorium/Politikker. I boksen kan du også finde et link til Skive Kommunes Landdistriktspolitik for 2016-2019.

Publiceret 27-03-2018