Grundlisten - Nævninge og domsmænd

Ansøgning om at komme på grundlisten

Skive Kommunes Grundlisteudvalg er i gang med at udarbejde en ny grundliste, der vil gælde for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Du kan ansøge om at komme på listen ved at udfylde ansøgningsskemaet som findes via linket herunder:

Ansøgningsskema

Ansøgningsskemaet kan sendes med sikker mail til sk@skivekommune.dk eller via e-boks. Du kan også sende ansøgningsskemaet med posten til Skive Kommune på følgende adresse:

Skive Kommune

Att. Byrådssekretariatet

Torvegade 10

7800 Skive.

Ansøgningsskemaet skal være Skive Kommune i hænde senest 15. februar 2019.

Selvom du har ansøgt om at komme på grundlisten kan du ikke være sikker på at komme med. Alle der har ansøgt vil få svar omkring 1. april.

Nævninge og domsmænd

Nævninge og domsmænd kaldes under èt for lægdommere og virker i nogle straffesager sammen med èn eller flere juridisk uddannede dommere. Hvervet som lægdommer er et borgerligt ombud, hvilket betyder, at man som udgangspunkt har pligt til at være lægdommer, hvis man bliver udtaget til det.

Nævninge og domsmænd udtages af landsrettens præsident ved lodtrækning blandt de personer, der står på grundlisterne. Det er kommunernes grundlisteudvalg, der udarbejder grundlisterne og indsender dem til landsretten.

Til grundlisten skal der vælges et antal egnede borgere, der skal udgøre et bredt sammensat udsnit af kommunens befolkning fordelt på køn, alder, etnisk oprindelse, uddannelsesmæssig baggrund og beskæftigelsesmæssig status. For at blive lægdommer skal man være dansk statsborger og man må ikke være fyldt 80 år inden udgangen af den 4-årige periode.

Følgende personer er udelukket fra at være nævning og domsmand:

1)      Ministre,

2)      ansatte i ministeriers departementer og ansatte i chefstillinger i de under departementerne hørende underordnede myndigheder,

3)      ansatte ved domstolene og i politiet, anklagemyndigheden, kriminalforsorgen og andre myndigheder på Justitsministeriets område,

4)      advokater og advokatfuldmægtige

5)      præster i folkekirken og andre trossamfund.

Der kan findes yderlige oplysninger om det at være Domsmand på følgende links:

http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/Pages/default.aspx

http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/omlaegdommer/Pages/default.aspx

http://www.domstol.dk/saadangoerdu/tildigderer/naeavningdomsmand/Documents/Domsm%C3%A6nd%20og%20n%C3%A6vninge%20A5-kort.pdf

Publiceret 30-04-2018