Annoncering

 

Når Skive Byråd vedtager forslag til kommuneplan, kommuneplantillæg eller forslag til lokalplaner, offentliggøres disse i 8 ugers høring på hjemmesiden under siden Høring.
Forslag til hhv. kommuneplantillæg og lokalplaner i offentlig høring kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plansystem.dk i Nyttige links. 

Når Skive Byråd vedtager de enkelte planer endeligt, offentliggøres og annonceres dette sammen med en klagevejledning på hjemmesiden.
Endeligt vedtagne kommuneplantillæg og lokalplaner kan ses ved at følge linket Lokalplanportal, Kommuneplan eller Plansystem.dk i Nyttige links.  

Klagevejledning

Ved lov er det besluttet, at borgere, virksomheder og organisationer, som ønsker at klage til Klagenævnet, fra d. 28. januar 2015 skal klage via en digital selvbetjeningsløsning, Klageportalen. På nævnets hjemmeside er der en vejledning i, hvordan man kan klage. Klik på Hvordan klager du? i boksen Nyttige links for at komme til nævnets hjemmeside.

Klage over planforslaget eller den endeligt vedtagne plan kan jf. planlovens § 58 kun gælde retlige spørgsmål, f.eks. om Planlovens procedurer er overholdt, og om indholdet er i overensstemmelse med Planlovens krav. Skønsmæssige spørgsmål kan ikke påklages.

Aktuelle annonceringer

Kommuneplan:

Kommuneplantillæg nr. 16 – Ændring af ramme for butiksområde

Skive Byråd har den 28.8.2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 16 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 28.6 – 26.7.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 14.9.2018.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?pageId=3397


Kommuneplantillæg nr. 8 – Butiksområde ved Viborgvej

Skive Byråd har den 26.06.2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 8 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 21.02.2018 - 18.04.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 05.07.2018.

Link: http://77.233.253.221/pdfs/Skive//temp//2036384113.pdf

 

Kommuneplantillæg nr. 15 – Boligområde ved Resenvej i Skive

Skive Byråd har den 26.06.2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 15 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra den 22.03.2018 - 19.04.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 03.07.2018.

Link: https://dokument.plandata.dk/12_9415797_1530618585122.pdf

 

Kommuneplantillæg nr. 13 – Solvarmeanlæg i Durup

Skive Byråd har den 29.05.2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 13 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 01.03.2018 - 26.04.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 20.06.2018.

Link:  https://dokument.plandata.dk/12_3830564_1529479559096.pdf

 

Kommuneplantillæg nr. 17 – Solvarmeanlæg i Lem

Skive Byråd har den 29.05.2018 vedtaget Kommuneplantillæg nr. 17 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra d. 01.03.2018 - 26.04.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 20.06.2018.

Link:  https://dokument.plandata.dk/12_9403295_1529479636858.pdf

 

Lokalplaner:

Lokalplan nr. 292 – Udvidelse af dagligvarebutik på Brårupvej 

Skive Byråd har d. 28.8.2018 vedtaget Lokalplan nr. 292 endeligt.

Lokalplanen er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside og på Plandata d. 14.9.2018.

Der kan klages over denne beslutning, jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 4. Klagen skal være modtaget inden 4 uger efter denne offentlige bekendtgørelse.

Link: http://skive.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=561


Lokalplan nr. 283 – Butiksområde ved Viborgvej

Skive Byråd har den 26.06.2018 vedtaget Lokalplan nr. 283 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra den 21.02.2018 - 18.04.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 05.07.2018.

Link: https://dokument.plandata.dk/20_9401779_1530611116288.pdf


Lokalplan nr. 287 – Boligområde ved Resenvej i Skive

Skive Byråd har den 26.06.2018 vedtaget Lokalplan nr. 287 endeligt.

Planen har været i høring i perioden fra den 22.03.2018 - 19.04.2018 og er fremlagt offentligt her på Skive Kommunes hjemmeside fra den 03.07.2018.

Link: https://dokument.plandata.dk/20_9415811_1530607473606.pdf

 

Se også lokalplaner ved at følge nedenstående link til Lokalplanportalen, i den grå boks.

Publiceret 26-04-2016