Træbeskæring langs offentlige vandløb

I perioden oktober - marts udfører Skive Kommune beskæring af træer og buske langs de offentlige vandløb. Formålet med beskæringen er, at vandet kan løbe frit, og at vandløbsvedligeholdelsen kan udføres.

De afskårne træer og buske lægges på de tilstødende arealer. Det er bredejernes ansvar at bortskaffe det afskårne materiale.

I forbindelse med arbejdet vil der være færdsel i og langs vandløbene, samt på adgangsveje.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merete Davidsen på telefonnummer 9915 3652 eller Katrine Tuborg på telefonnummer 9915 6642.

Ørslevklostervej 148, Hald – terrænregulering og afværgegrøft

Skive Kommune har den 3. januar 2019 meddelt godkendelse efter vandløbsloven til terrænregulering og anlæg af afværgegrøft på Ørslevklostervej 148.

Klik her for at se godkendelsen, klik her for at se bilag 1, og klik her for at se bilag 2.

Offentliggjort den 3. januar 2019 – Klagefristen er den 31. januar 2019.

Lyby - rørlægning af grøft på landbrugsareal

Skive Kommune har den 7. januar 2019 meddelt godkendelse til rørlægning af privat grøft på landbrugsareal.

Klik her for at se godkendelsen

Offentliggjort den 7. januar 2019 - Klagefristen er den 4. februar 2019.

Udskiftning af bro under Flyndersøvej

Skive Kommune har den 8. januar 2019 godkendt udskiftning af vejbroen under Flyndersøvej i det offentlige vandløb Kisum-Estvad Bæk.

Klik her for at se tilladelsen, og klik her for at se ansøgningen.

Klagefristen er den 5. februar 2019.

 

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 08-01-2019