Træbeskæring langs offentlige vandløb

I perioden november – marts udfører Skive Kommune beskæring af træer og buske langs de offentlige vandløb.

Formålet med beskæringen er at sikre vandets frie løb, og at vandløbsvedligeholdelsen kan udføres. 

De afskårne træer og buske lægges på de tilstødende arealer. Det er bredejernes ansvar at bortskaffe det afskårne materiale.

I forbindelse med arbejdet vil der være færdsel langs vandløbene, samt på adgangsveje.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merete Davidsen på telefon 9915 3652 eller Katrine Tuborg på telefon 9915 6642.

Vandløb ved gymnasiesøen i Skive

Skive Kommune har den 21. oktober 2019 meddelt tilladelse til krydsning af vandløbet ved gymnasiesøen i Skive.

Vandløbet krydses med 2 stk. 10 kV kabler.

Klik her for at læse tilladelsen og klik her for at læse ansøgningen.

Offentliggjort den 21. oktober 2019 - Klagefristen er den 18. nov. 2019.

Skive Å - Sejladstilladelse

Skive Kommune har den 23. oktober 2019 meddelt sejladstilladelse til Skive Roklub til sejlads på Skive Å den 13. december 2019 i tidsrummet kl. 16-20.

Klik her for at se tilladelsen og klik her for at se bilag om administrationsgrundlag

Offentliggjort den 23. oktober 2019 - Klagefristen er den 20. november 2019.

Trævel Å - Tilladelse til krydsning

Skive Kommune har den 31. oktober 2019 meddelt tilladelse til krydsning af Trævel Å med fibernet.

Klik her for at se tilladelsen og klik her for at se bilag 1 

Offentliggjort den 31. oktober 2019 - Klagefristen er den 28. november 2019.

Vandråd for Limfjorden 2019

I 2019-2020 skal kommunerne omkring Limfjorden udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats i vandløbene, der skal skabe grundlag for at nå konkrete miljømål i 2021-2027. Som en del af dette arbejde bliver der nedsat et vandråd for Limfjordsoplandet, der skal rådgive kommunerne om de indsatser, der bør gennemføres. En tilsvarende opgave løste vandrådene med stor succes i 2014. 

Foreninger og organisationer kan nu anmode om at deltage i vandrådet.

Anmodning om indstilling af medlemmer til vandrådet skal ske senest den 18. november 2019 til Skive Kommune på tek@skivekommune.dk.

Her kan du læse mere om Vandråd for Limfjorden.

Staunsgård Bæk - rørlægning

Skive Kommune har den 4. november 2019 meddelt godkendelse til rørlægning af delstrækning af Staunsgård Bæk.

Klik her for at se godkendelsen, og klik her for at se ansøgningen.

Offentliggjort den 4. november 2019 – Klagefristen er den 2. december 2019.

Vandløb fra Jebjerg Rensningsanlæg - regulering

Skive Kommune har den 7. november 2019 meddelt tilladelse til regulering af en delstrækning af Vandløb fra Jebjerg Rensningsanlæg.

Klik her for at se tilladelsen.

Offentliggjort den 7. november 2019 - Klagefristen er den 5. december 2019.

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 07-11-2019