Træbeskæring langs offentlige vandløb

I perioden oktober - marts udfører Skive Kommune beskæring af træer og buske langs de offentlige vandløb. Formålet med beskæringen er, at vandet kan løbe frit, og at vandløbsvedligeholdelsen kan udføres.

De afskårne træer og buske lægges på de tilstødende arealer. Det er bredejernes ansvar at bortskaffe det afskårne materiale.

I forbindelse med arbejdet vil der være færdsel i og langs vandløbene, samt på adgangsveje.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Merete Davidsen på telefonnummer 9915 3652 eller Katrine Tuborg på telefonnummer 9915 6642.

Minivådområde ved Selde

Skive Kommune har den 23. oktober 2018 godkendt et reguleringsprojekt til etablering af et minivådområde nord for Selde på matrikel 1a Kjeldgård Hgd., Selde.

Klik her for at se godkendelsen inklusive klagevejledning og bilag.

Offentliggjort den 23. oktober 2018 - klagefristen er den 20. november 2018.

Kreaturdrikkested i Balling Bæk

Skive Kommune har den 1. november 2018 godkendt etablering af et kreaturdrikkested i Balling Bæk.

Klik her for at se godkendelsen.

Offentliggjort den 1. november 2018 – Klagefristen er den 29. november 2018.

Link

Du kan også se, om der er vandløbsafgørelser i høring

Klik her

Publiceret 01-11-2018