Afgørelser

Vinkel Bioenergi ApS

Vinkel bioenergi ApS har ansøgt om konvertering af 2 flis- transporter  til transport af biomasser.

Skive Kommune vurderer at denne ændring ikke vil give anledning til øget forurening i form af støj eller luftforurening  eller til ændring af vilkår i virksomhedens gældende miljøgodkendelse. Denne ændring er derfor ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1.

Klik her for at se afgørelsen og klik her for at se Bilag 1 - ansøgningen

Offentliggjort den 1. november 2019 - klagefrist den 29. november 2019

Publiceret 01-11-2019