Der er truffet følgende VVM-afgørelser:

 • Ågårdsholmvej 3, 7870 Roslev
  Afgørelse om ikke VVM-pligt til skovrejsning
  Offentliggjort den 18. oktober 2018 - Klagefrist den 15. november 2018
  Klik her for at se afgørelsen

 • Industrivej 17, Rødding, 7860 Spøttrup
  Afgørelse om, at etablering af flisfyret varmeanlæg med tilhørende solvarmeanlæg ikke er omfattet af VVM-pligt.
  Offentliggjort den 19. oktober 2018 - Klagefrist den 16. november 2018
  Klik her for at se afgørelsen
 • Kjeldgårdsvej 9, 7870 Roslev
  Afgørelse om ikke VVM-pligt ved etablering af minivådområde
  Offentliggjort den 23. oktober 2018 - Klagefrist den 20. november 2018.
  Klik her for at se afgørelsen inklusive bilag

 • Vinkelpletvej, 7840 Højslev
  Afgørelse om at etablering af solcelleanlæg ikke er omfattet af VVM-pligt.
  Offentliggjort den 26. oktober 2018 - Klagefrist den 23. november 2018
  Klik her for at se afgørelsen.

 • Vasehøjvej 16, 7840 Højslev
  Skive Kommune meddeler hermed tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Højslev Biogasanlæg. 
  Tilladelsen er meddelt på baggrund af forudsætninger og vilkår beskrevet i tilladelsen.
  Offentliggjort den 7. november 2018 - Klagefrist den 5. december 2018.
  Klik her for at se afgørelsen
 • Holstebrovej 399, 7860 Spøttrup
  Afgørelse om ikke VVM-pligt til skovrejsning.
  Offentliggjort den 12. november 2018 - Klagefrist den 10. december 2018.
  Klik her for at se afgørelsen.

Publiceret 12-11-2018