Eventuelle ideer og kommentarer til nedenstående bedes fremsendt til:

Skive Kommune
Teknisk Forvaltning
Postboks 509
Rådhuspladsen 2, 7800 Skive

eller
tek@skivekommune.dk

 

Planlægning for område ved Jægervej og Bilstrupvej i Skive

Skive Kommune har besluttet at igangsætte udarbejdelse af plangrundlag, der muliggør etablering af boliger til autister, aktivitetscenter og boldbaner på et areal mellem Jægervej og Bilstrupvej i Skive.

Beslutningen har baggrund i et behov for udvidelse af autismeområdet i Skive Kommune, og samling af aktiviteterne. Der er desuden ønske om nye træningsbaner til fodboldklubben SIK.

Denne foroffentlighed har til formål at fungere som orientering og oplæg til debat vedrørende planlægningen, forud for byrådets beslutning om at fremlægge et forslag til lokalplan, der muliggør aktiviteterne. Lokalplanen vil blive ledsaget af et tillæg til kommuneplanen, der bringer planlægningen i overensstemmelse med Kommuneplan 2016-2028.

Perioden for at indgive ideer og forslag til planlægningen er fra den 10.11 til den 1.12.2018

Du kan læse mere om foroffentligheden og tankerne for planlægningen i dokumentet her

 

 

 

Publiceret 01-06-2017