Formålet med regulativet er at fastsætte regler for hvordan jord som affald skal bortskaffes, og gælder for alle borgere og virksomheder i Skive Kommune. Regulativet fastsætter yderligere bestemmelser for områdeklassificerede arealer, hvor jorden betragtes som lettere forurenet.

Forslaget til det nye regulativ er godkendt af udvalget for Teknik og Miljø.

Hvis du har bemærkninger til forslaget, kan du sende det til Skive Kommune, Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller til merm@skivekommune.dk senest den 9. november 2018.

Klik her for at se udkastet til del 1
Klik her for at se udkastet til del 2
Klik her for at se udkastet til del 3
Klik her for at se udkastet til del 4
Klik her for at se udkastet til del 5
Klik her for at se udkastet til del 6
Klik her for at se udkastet til del 7
Klik her for at se udkastet til del 8
Klik her for at se udkastet til del 9
Klik her for at se udkastet til del 10

Publiceret 12-10-2018