Der kan som udgangspunkt søges om lån til udvendige arbejder, der forbedrer bygningerne både æstetisk og teknisk samt til arkitektbistand. Lånet betales tilbage til fonden ved ejerskifte. Lån tildeles efter ansøgning til fondens bestyrelse. Fra Skive Byfond kan der gives støtte til alle bevaringsværdige bygninger – uanset anvendelse

 

Bygningsforbedringsudvalget
Bygningsforbedringsudvalget kan yde støtte til bevaringsværdige og fredede ejerboliger og andelsboliger. Bygninger betragtes som bevaringsværdige, hvis de har fået en bevaringsværdi fra 1 til og med 4 i kriterierne i SAVE-systemet. Istandsættelse skal sikre eller øge bevaringsværdien af de udvendige bygningsdele. Udvalget kan stille arkitektoniske, miljømæssige og udførelsesmæssige krav om gennemførelse af bestemte arbejder.

 

Generelt for Skive Byfond og Bygningsforbedringsudvalget
Det er et vilkår for at opnå lån, at arbejderne først påbegyndes, når der er meddelt tilsagn til det ansøgte. Folder om Skive Byfond og ansøgningsskema kan ses ved at klikke på linket i linkboksen eller fås i Teknisk Forvaltning, "Den Blå Diamant", Rådhuspladsen 2, 7800 Skive.

 

Bestyrelsesmedlemmer i Skive Byfond:

 

 • Borgmester Peder Christian Kirkegaard, formand
 • Udvalgsformand, Jens Peder Hedevang
 • Cand. jur. Bent Skadhede
 • Arkitekt Bent Brejner
 • Aage Frølund
 • Sagsbehandler Jørgen D. Jensen

 

Bestyrelsesmedlemmer i Bygningsforbedringsudvalget:

 

 • Borgmester Peder Christian Kirkegaard, formand
 • Udvalgsformand, Jens Peder Hedevang
 • Cand. jur. Bent Skadhede
 • Økonomichef Bitten Fjalland
 • Arkitekt Bent Brejner

 

Sekretærer:

 

 • Sekretariatschef Lone Knudsen
 • Teamleder, arkitekt m. a. a. Bjarke Danvig

 

Ansøgningsfrist til næste møde i Skive Byfond og Bygningsforbedringsudvalget
Næste møde i Skive Byfond og Bygningsforbedringsudvalget forventes afholdt i uge 8 - 2019.
Ansøgninger, der ønskes behandlet på mødet, skal afleveres til Teknisk Forvaltning senest mandag den 21. januar 2019.

 

Publiceret 01-09-2015