Kommuneplanen er byrådets samlede plan for kommunens udvikling og arealanvendelse for en 12-årig periode. 

Klage over planforslaget eller den endeligt vedtagne plan kan jf. planlovens § 58 kun gælde retlige spørgsmål, f.eks. om Planlovens procedurer er overholdt, og om indholdet er i overensstemmelse med Planlovens krav. Skønsmæssige spørgsmål kan ikke påklages.

Hvis du trykker på billedet herunder, vil du komme ind på vores digitale kommuneplan.

Some description

 

 

 

Publiceret 24-01-2014