Spring navigation over

Forslag til Skive Kommuneplan 2020-2032 i offentlig høring

30-08-2019

Skive Byråd vedtog den 27. august forslag til Kommuneplan 2020-2032, som nu sendes i offentlig høring i 8 uger.

Skive Byråd vedtog den 27. august forslag til Kommuneplan 2020-2032, som nu sendes i offentlig høring i 8 uger. Forslaget kan ses på www.skive.dk/kommuneplan2020.

Kommuneplanen er den overordnede plan for kommunens fysiske udvikling og arealanvendelse. Den omfatter hele kommunen og tegner udviklingen i Skive Kommune de næste 12 år.

Revisionen af kommuneplanen sker på baggrund af Planstrategi 2019, som har fokus på kommunens udvikling indenfor bæredygtighed, bosætning, erhverv og turisme samt natur og landskaber.

Forslaget til Kommuneplan 2020-2032 er som tidligere en digital plan bygget op omkring samme struktur og udtryk.

En stor del af indholdet fra den gældende kommuneplan er fastholdt i en opdateret version i forslag til Kommuneplan 2020-2032, dog er der sket enkelte ændringer. De væsentligste er:

  • Ændring af rammer i området ved det gamle slagteri i Skive fra erhverv til blandet bolig og erhverv, så der er mulighed for udvikling og byomdannelse i Elværkskvarteret.
  • Nyt erhvervsområde på 31 ha i forlængelse af eksisterende erhvervsområde syd for Kåstrup, da der i kommunen er ved at være mangel på erhvervsjord.
  • Mindre udvidelser af eksisterende rammer til boligformål ved Dommerby ved Ny Viborgvej/Stårupvej, i Nr. Søby ved Skovvej og i det nordlige Hem ved Hindborgvej. Derudover en ny boligramme ved Dommerby øst for rundkørslen.

Yderligere information om indholdet er i referatet for byrådets behandling af forslag til Kommuneplan 2020-2032 fra den 27. august, som kan ses på Politiker Web.

Kommuneplan 2020-2032 forventes at blive endelig vedtaget i december 2019. Herefter vil der inden for de par næste år blive gennemført temarevisioner for følgende større emner: vindmøller, solenergianlæg, udvidelse af GreenLab, Skive Midtby, sommerhusområder samt klimatilpasning. På den måde koncentreres og målrettes processerne og inddragelsen mest muligt.

Offentlig høring og borgermøde
Forslaget til Kommuneplan 2020-2032 er i offentlig høring i 8 uger fra den 30. august – den 27. oktober 2019. I denne periode kan der sendes bemærkninger, kommentar og idéer ind til forslaget pr. mail til tek@skivekommune.dk eller pr. post til

Skive Kommune
Teknik, Miljø & Udvikling
Rådhuspladsen 2
7800 Skive

Der vil den 24. september 2019 fra kl. 19-21 blive afholdt et offentligt borgermøde omkring forslaget til Kommuneplan 2020-2032. På mødet vil man kunne stille spørgsmål til kommuneplanforslaget og der vil blive informeret og svaret på spørgsmål om de væsentligste ændringer i forslaget. Mødet vil finde sted i Den Blå Diamant.

Efter høringsperioden vil eventuelle bemærkninger, idéer og indsigelser blive behandlet og forelagt Teknik og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Skive Byråd. I den forbindelse tager byrådet stilling til om Kommuneplan 2020-2032 skal vedtages endeligt.