Arrangementer og events i Skive Kommune med en bred appel og relevans for en stor målgruppe, kan blive vist på de digitale infotavler der er placeret ved indfaldsvejene til Skive by på følgende steder:

 • Furvej (dobbeltsidet)
 • Holstebrovej
 • Nørre Boulevard
 • Sønder Boulevard
 • Viborgvej

Alle arrangementer der vises på tavlerne skal afvikles i Skive Kommune og være åbne for alle.

Visnignsperioden er afhængig af arrangementets størrelse og antallet af øvrige spots i samme periode.

Hvert budskab kører i 10 sekunder ad gangen og gentages i et loop med de øvrige spots hele dagen. De digitale infotavler er tændt i tidrummet kl. 06-22 hver dag.

Hvilket indhold kan vises på infotavlerne?

 • Informationer om sportsbegivenheder, koncerter, kulturbegivenheder, events, oplevelser, underholdning udstillinger og messer af almen bred interesse.
 • Færdselssikkerhedskampagner o. lign.
 • Vigtig information om og fra Skive Kommune med en bred appel.

Eksempler på arrangementer og events der kan vises:

 • Koncert
 • Teater
 • Udstilling
 • Festival
 • Åbent hus på uddannelsesinstitutioner
 • Offentlige kampagner og info

Den kommunale information der vises på infotavlerne kan være større borgermøder, bosætningskampagner, overordnede kampagner o.l.

Frist og indsendelse af materialer

Fristen for indsendelse af materialer til infotavlerne er 1 måned før arrangementets afvikling.

Det er muligt at indsende et spot efter egen opsætning. Se da specifikationerne i produktionsbeskrivelsen nederst på siden. Færdige spots indsendes direkte på mail til infotavle@skivekommune.dk

Vil man i stedet have en opsætning foretaget af forvaltningen, skal man udfylde nedenstående formular, med følgende oplysninger:

 • Overskrift (eks. Jazzkoncert)
 • Evt. underoverskrift (eks. Six City Stompers)
 • Dato (eks. 21. september 2016)
 • Tid (eks. kl. 20-22)
 • Sted (eks. Skive Theater)
 • Evt. webadresse med yderligere oplysninger/tilmelding (eks. skive.dk)
 • Evt. billede (med rettigheder til brug - dette er indsenders ansvar)

Ud fra det indsendte materiale foretager forvaltningen en simpel opsætning. Dele af de indsendte oplysninger kan blive tilpasset i forhold til eventuel pladsmangel o.l.

Få dine informationer på de digitale infotavler

Indtast informationer om dit arrangement her:
Det er indsenders ansvar, at der er rettigheder til brug af billedematerialet.

Fejlmelding

Fejlmelding af tavlerne kan ske via infotavle@skivekommune.dk eller på telefon 9915 5562.

Publiceret 05-01-2017