Ændring i Skiveordningen

Den 31. oktober 2017 vedtog Skive Byråd en ny Skiveordning.

Ændringen i Skiveordningen vedrører en ny beregningsmodel for aktivitetstilskuddet, samt en ny indberetningsmetode for foreningerne.

Fra den 1. januar 2018 vil aktivitetstilskuddet være et fast beløb som foreningen modtager for alle foreningens medlemmer under 25 år. Beløbet udgør minimum 90,00 kr. pr. medlem.

Indberetning af foreningens medlemmer skal ske i Centralt Foreningsregister (CFR) www.medlemstal.dk og det er fra dette system Skive Kommune vil trække medlemstallene.

Der skal fortsat underskrives og indsendes revisionskrav til Skive Kommune. Dette kan mailes til Marlene Sagi eller Karina Nør - se kontaktboks i siden, eller sendes til Skive Kommune, Kultur og Fritid, Torvegade 10, 7800 Skive, att: Fritid

Der henvises til den vejledning der findes på www.medlemstal.dk

Skiveordningen2012 varsles ændret

Med opsigelsen i 2016, kan ændringen træde i kraft fra 2018.

Skive Byråd opsiger Skiveordningen 2012 med henblik på i løbet af 2017 at kunne godkende en ny ordning for beregning af aktivitetstilskuddet til foreningsmedlemmer under 25 år.

Der stræbes fortsat efter at nå målsætning om, at Skive Kommune skal være den mindst bureaukratiske kommune i forhold til Kommunens folkeoplysende foreninger. Der arbejdes derfor for en forenkling af beregningsmodellen.

I den kommende tid vil forvaltningen i samarbejde med Skive Idrætssamvirke og Spejdersamrådet arbejde med en modernisering af Skiveordningen, således at en ny Skiveordning er klar til godkendelse i Skive Byråd hen på efteråret 2017.

CFR

Skive Kommune har i efteråret 2014 indgået en aftale med CFR, hvor alle kommunens folkeoplysende foreninger fremover skal indberette deres medlemstal én gang årligt. På den måde kan der føres statistik over antallet af medlemmerne i foreningerne og dermed er det muligt at se, om nye tiltag rent faktisk kan aflæses i medlemstallene.

Publiceret 02-01-2018