Fredag den 25. januar 2019 er der frist for indsendelse af regnskab for lokaletilskud 2018

Hvis fristen for indsendelse ikke overholdes, så tilbageholdes næste års á conto dvs. 2020, indtil vi har modtaget det endelige regnskab.

Husk desuden at indsende begge revisionskrav, disse skal indsendes med regnskabet. Revisionskravene er vedr. det regnskab der sendes til forvaltningen og altså ikke foreningens årsregnskab. Selve årsregnskabet er I velkomne til at indsende senere, men regnskabet vedr. lokaletilskud skal være os i hænde senest 25. januar 2019.

Husk at indsende bilag på alle de udgifter, I skriver ind i skemaet.

Bemærk, at skemaet indeholder 2 ark som skal udskrives. Antal ark vises nederst på skærmbilledet, når skemaet er åbnet.

Sammen med ansøgningen skal der ALTID indsendes revisionskrav.

Ansøgningsskemaet mailes til Marlene Sagi - se kontaktboks i siden, eller sendes til Skive Kommune, Kultur og Fritid, Torvegade 10, 7800 Skive, att: Marlene Sagi

Publiceret 29-08-2018