Mission, vision og værdier

  

MISSION

Skive Idrætssamvirkes mission er at understøtte idrætten i Skive Kommune ved at sikre...  

Støtte og vejledning til det lokale foreningsliv i Skive Kommune, således at ideer kan blive til virkelighed, og udfordringer tackles med respekt for foreningsfrivilligheden.  

Idrætten i Skive Kommune optimale rammer, med udgangspunkt i at skabe stærke foreninger og let tilgængelige faciliteter, som møder idrætsudøvernes krav. 

Samarbejde på tværs af foreninger og kommunale forvaltninger for forsat, at kunne levere en bredspektret og mangfoldig udvikling af idrætten i Skive Kommune.

 

VISION

Skive Idrætssamvirke vil være en kompetent medspiller for medlemsforeningerne, Skive Kommune og øvrige interessenter i arbejdet for, at skabe en idrætskommune med udgangspunkt i et rent liv, med idræt for alle.

 

VÆRDIER

Skive Idrætssamvirkes virke bygger på…  

Passion for idrætten og for at skabe de bedst mulige vilkår for idrættens fortsatte udvikling i Skive Kommune.   

Det forpligtende fællesskab er fundamentet for foreningsidrætten i Danmark og det, der skaber idrættens samfundsunderstøttende berettigelse som den arena, hvor alle samfundslag mødes under lige vilkår.  

Respekt for fællesskabet og den enkelte medlemsforenings placering i dette.   

Rent liv Skive Idrætssamvirke tilslutter sig Skive Kommunes vision om at skabe rent liv for alle kommunens borgere, og arbejder særligt på at dette også skal være gældende indenfor idrætten.  

Idræt for alle i alle aldre er et grundvilkår for et mangfoldigt, velfungerende og samfundsunderstøttende idrætsliv.

Publiceret 07-01-2016