Frivillighedscentret i Skive er en selvstændig forening. Det ledes af en valgt bestyrelse og en ansat leder.

Centret skal støtte og inspirere det frivillige sociale arbejde i hele Skive Kommune, styrke samarbejdet mellem foreninger og frivillige indbyrdes og samarbejdet mellem foreninger/frivillige og kommunen.

Frivillighedscenterets tilbud står til rådighed for alle frivillige og foreninger inden for det sociale og sundhedsmæssige område, hvis aktiviteter kommer borgerne i Skive Kommune til gode.

Frivillighedscenter Skive har base på Møllegården i Skive.

Se mere om Frivillighedscenter Skive på deres egen hjemmeside.

 

 

Bestyrelsen for Frivillighedscenter Skive;

  • John Sørensen, formand (Dansk Handicap Forbund)
  • Anne-Mette Kristensen (SOS Børnebyerne)
  • Anni Andersen (Alzheimerforeningen Midtjylland)
  • Lilian Kristensen (PTU Midt-Thy-Mors)
  • Bente Dahl (Personligt medlem)
  • Jørgen Mikkelsen (Lydavisen)
  • Berit Kjølhede (Personligt medlem)
  • Betina Bugge (Skive Byråd)
  • Lars Harder (Skive Kommune)

 

 

Publiceret 16-11-2018