Hvad er Kulturelt Samråd Skive?

Kulturelt Samråd i Skive er en forening for kulturaktører. Samrådet arbejder for at fremme kulturlivet på Skiveegnen - blandt andet ved at danne netværk mellem medlemmerne. Samrådet vil også spille en rolle som dialog- og høringspartner for Kultur og Fritidsudvalget. 

Kulturelt Samråd har eksisteret siden juni 2016 som et led i kulturpolitikken.

Medlemmerne

Kulturelt Samråd huser en bred skare af foreninger, organisationer, sammenslutninger og institutioner, som arrangerer eller formidler offentlige kulturelle aktiviteter i Skive Kommune - eller som er udøvende indenfor kulturområdet.

Vil du ansøge om medlemsskab, kan du sende en ansøgning med oplysninger om (foreningens) navn, kontaktperson og mail-adresse til kontakt@kulturskive.dk

Find Kulturelt Samråd Skive

Læs mere om Kulturelt Samråds aktiviteter på www.kulturskive.dk eller følg samrådet på Facebooksiden KULTUR SKIVE.

Samrådets bestyrelse

  • Formand: Charlotte Danefeld Pedersen
  • Næstformand: Jeppe Tandal Nielsen (Venligboerne/Kultur på Tværs)
  • Kaj Fjendbo Jørgensen (Spøttrup Cirklen)
  • Torben Laier (Drivhuset)
  • Anders Heegaard (Kulturcenter Limfjord)
  • Uffe Frovst (SET)
  • Torben Andersen (Skive Kunstforening)
  • Kristine Nygaard Ledet (Repræsenterer de tre kommunale institutioner - Skive Bibliotek, Museum Salling og Skive Musikskole)

 

Sekretariatet - kontakt

Skive Kommune Kultur og Fritid
Mail: kontakt@kulturskive.dk
Tlf: 9915 6031 / 2223 6403

Publiceret 12-04-2018