Hvad er Kulturelt Samråd Skive?

Kulturelt Samråd i Skive er en forening for kulturaktører. Samrådet arbejder for at fremme kulturlivet på Skiveegnen - blandt andet ved at danne netværk mellem medlemmerne. Samrådet vil også spille en rolle som dialog- og høringspartner for Kultur og Fritidsudvalget. 

Kulturelt Samråd har eksisteret siden juni 2016 som et led i kulturpolitikken.

Medlem

Kulturelt Samråd huser en bred skare af foreninger, organisationer, sammenslutninger og institutioner, som arrangerer eller formidler offentlige kulturelle aktiviteter i Skive Kommune - eller som er udøvende indenfor kulturområdet.

Vil du ansøge om medlemsskab, kan du sende en ansøgning med oplysninger om (foreningens) navn, kontaktperson og mail-adresse til kontakt@kulturskive.dk

Følg Kulturelt Samråd Skive på facebook

KULTUR SKIVE er samrådets facebook side. Her finder du info om samrådets egne aktiviteter og andet, som kan have bred interesse for medlemmer og andre kulturinteresserede. 

NB: Facebook siden er ikke en eventkalender. For oplysninger om kulturelle begivenheder på Skiveegnen henvises til fx Skiveportalen, Skive Folkeblad og Midt på Ugen.

Samrådets bestyrelse

  • Formand: Charlotte Danefeld Pedersen (Skive Festival)
  • Næstformand: Jeppe Tandal Nielsen (Venligboerne/Kultur på Tværs)
  • Kaj Fjendbo Jørgensen (Spøttrup Cirklen)
  • Torben Laier (Drivhuset)
  • Anders Heegaard (Kulturcenter Limfjord)
  • Uffe Frovst (SET)
  • Torben Andersen (Skive Kunstforening)
  • Kristine Nygaard Ledet (Repræsenterer de tre kommunale institutioner - Skive Bibliotek, Museum Salling og Skive Musikskole)

 

Sekretariatet - kontakt

Skive Kommune Kultur og Fritid
Mail: kontakt@kulturskive.dk
Tlf: 9915 6031 / 2223 6403

Publiceret 12-04-2018