Skive Kommune har afsat en ny pulje på 500.000 kr. Rethink-puljen kan søges af lokale aktører med projekter, der arbejder Off Road eller gentænker eksisterende initiativer i 2016 og 2017.
Kultur- og Fritidsudvalget i Skive Kommune har besluttet at sætte 500.000 kr. af til lokale aktiviteter i forbindelse med den europæiske kulturhovedstad Aarhus 2017 og den regionale kulturfestival Off Road 2017. Kommunen er selv en del af Aarhus 2017 og en af syv kommuner i Kultursamarbejdet Midt- og Vestjylland, der arrangerer Off Road.

Det skal være enkelt at søge puljen. Retningslinjerne for at søge puljen er derfor skitseret her:

Retningslinjer
Ansøgerne skal være bosiddende i eller have tilknytning til Skive Kommune
Projekterne skal være aktivitetsorienterede og rumme offentlige og tilgængelige aktiviteter
Hovedparten af aktiviteterne i projektet skal finde sted i Skive Kommune
Der er ingen særlige krav om medfinansiering
Forvaltningen tilbyder at indgå i en sparring med projektet
Der er løbende ansøgningsbehandling
Puljen kan søges i 2016 og 2017

For projekter, der er relateret til Kultursamarbejdets Off Road Festival gælder følgende:
Projektet skal passe ind i det overordnede tema ’Off Road’
Projektet kan bygge videre på eksisterende projekter, men skal indeholde et element af Off Road.
Hvis man også ansøger den regionale festivalpulje, kan der her søges om medfinansiering, da festivalpuljen kræver min. 50 % egenfinansiering.
Læs mere på Kultursamarbejdet.dk.

Hvis projektet er relateret til Aarhus 2017, skal ét eller flere af følgende kriterier være opfyldt:
Projektet skal passe ind i det overordnede koncept ’Rethink’ / 'Lad os gentænke'.
Projektet kan bygge videre på eksisterende projekter, men skal indeholde et element af nytænkning.
Projektet bygger på nye partnerskaber.
Læs mere på Aarhus2017.dk

Publiceret 04-05-2016