Skive Kommunes kulturpolitik, der blev vedtaget i februar 2016, er blevet til i en involverende proces med borgere, kulturaktører og det lokale erhvervsliv og i et tæt samarbejde med Hanne Marie Knudsen fra konsulentfirmaet Knudsen Syd.

Kulturpolitikken er inddelt i syv kapitler med hvert sit indsatsområde:

  • Kultur, borgere og bosætning
  • Kultur, børn og unge
  • Kultur og frivillighed
  • Kulturelle fyrtårne
  • Kulturen i åbne og lukkede rum
  • Kultur og tværgående samarbejder
  • Kultur og synliggørelse

I forbindelse med præsentation af kulturpolitikken lanceredes en lille 1½ minuts tegnefilm, skabt af animationsfirmaet Tumblehead. Se tegnefilmen her.

I forlængelse af kulturpolitikken blev Kulturelt Samråd Skive stiftet i juni 2016. Læs mere om kulturelt samråd her.

Klik på folderen herunder for at læse den:

Publiceret 21-06-2017