Skive Kommunes Kulturpolitik 2020-2023

På baggrund af kulturpolitikken 2016-2019: ’Kultur med Vilje’ er der udarbejdet en revideret kulturpolitik for perioden 2020-2023 med titlen ’Kultur med Vilje 2.0’.

Skive Kommunes kulturpolitik Kultur med vilje 2.0 sætter mål for og giver retning til den kulturpolitiske indsats i kommunen og definerer, hvordan der fremadrettet arbejdes med kulturlivet. Den overordnede ambition for kulturpolitikken er, at kulturen skal bidrage til fællesskab, identitet, udvikling og livskvalitet i Skive Kommune.

Høringsperioden løber fra den 16. marts 2020 til og med den 1. april 2020.

Høringssvar sendes til: KUFA@skivekommune.dk

Skive Kommunes kulturpolitik er skabt i en involverende proces med borgere, kulturaktører og det lokale erhvervsliv.

Kulturpolitikken er delt op i 5 kapitler med hvert sit indsatsområde:

1. Kulturen skal udvikle aktive miljøer

2. Kulturen skal danne og uddanne

3. Kulturen skal skabe sammenhængskraft

4. Kulturen skal styrke egnens identitet

5. Fortællingen om kulturen på egnen skal styrkes

Dertil er der lavet et idekatalog med konkrete ideer til at udvikle kunst og kultur i Skive Kommune.

 

Kulturpolitik 2020-2023 - Kultur med vilje 2.0

Læs den reviderede kulturpolitik her

Skive_Kommunes_kulturpolitik_2020-2023.pdf

Idekataloget 2020-2023

Her kan du læse idekataloget til den reviderede kulturpolitik

Idekatalog_Kulturpolitik_2020-2023.pdf

Publiceret 16-03-2020