Runesten_190px.jpg

Stenene er formet som et puslespil, der passer nøjagtigt ind i hinanden.
Samlet udgør de et rektangel, der således symboliserer en homogen enhed på den nye storkommune. 
Oprindelig var tanken, at der skulle sandblæses en tekstbaseret krønike ind i stenene om kommunens ånd og kulturliv. Denne idé blev imidlertid erstattet af en illustrativ sandblæst komposition, hvis sammensætning af historiske vidnesbyrd blev overladt til lokalarkivar Niels Erik Mortensen og tidligere borgmester Knud Olsen.


Runestenene: Udført af Palle Jepsen
Materialer: Granit.
Placering: Posthustorvet
Højde: 200 cm.

Publiceret 02-07-2014