LAG Skive-Viborg og Skive Kommune har sammen indstillet én kandidat fra Skive Kommune til prisen som ’Årets Landsby 2016’.

Nr. Søby indstilles til prisen som ’Årets Landsby 2016’ på baggrund af det vedvarende lokale engagement og de flotte resultater dette har medført. Byen har udvist et særligt stærkt engagement og demonstreret et frugtbart samarbejde mellem borgerne, institutioner, foreningslivet, Kommunen og frivillige.
Trods byens begrænsede størrelse er det lykkedes de lokale at realisere flotte og vedvarende målsætninger om øget tilflytning og en by for alle – og dette til trods for de tendenser der ellers præger landområderne. Når det er lykkedes er det fordi, at:

• Der er et stort engagement blandt byens borgere
• Der fokuseres bredt på både børn, unge, familier, midaldrende og ældre
• Samarbejde mellem private og erhvervsliv har resulteret en flot "egenbetaling" og projekterne er således ikke udelukkende kommunalt støttet
• Nr. Søby er en by for hvem det er lykkes at vende udviklingen, så befolkningstallet er i stærk fremgang

LAG Skive-Viborg indsendte mandag d.7. december 2015 den valgte kandidat til Region Midt. Et ekspertudvalg vil bistå Regionsrådet med vurdering af de indsendte kandidater. Beslutning om tildeling af Landsbyprisen forventes at blive truffet i februar 2016 af Regionsrådet efter behandling i det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling. Prisen overrækkes i april–maj 2016 efter nærmere aftale med prismodtageren.


Vi ønsker Nr. Søby tillykke med indstillingen.

 

DEN VIDERE PROCES
Deadline for ansøgning er d. 20. november 2015. Ultimo november kontaktes kandidaten, der er gået videre. Der udarbejdes i et nært samarbejde mellem kandidaten, LAG Skive-Viborg og Skive Kommune en mere fyldestgørende ansøgning. 

D. 7. december indsender LAG Skive-Viborg den valgte kandidat til Region Midt.

Regionsrådet beslutter på møde i februar 2016 hvilken landsby, der skal modtage prisen.

 
EKSPERTUDVALG
Til at bistå Regionsrådet med vurdering af forslagene til modtager af Landsbyprisen 2016, er der nedsat et ekspertudvalg, som forventes at bestå af:

  • Annette Aagaard Thuesen, Lektor, Ph.d., Syddansk Universitet.
  • Helle Nørgaard, seniorforsker, Ph.d., Statens Byggeforskningsinstitut.
  • Karsten Jensen, Fagchef for Kultur og Fritid, Tønder kommune.
  • Otto Lægaard, Projektleder, Thisted kommune.
  • Karsten Bækgaard, kontorchef, Region Midtjylland (formand). 

 

OVERRÆKKELSE AF LANDSBYPRISEN
Beslutning om tildeling af Landsbyprisen forventes at blive truffet i februar 2016 af Regionsrådet efter behandling i det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling. Prisen overrækkes i april–maj 2015 efter nærmere aftale med prismodtageren.

 
ANVENDELSE AF LANDSBYPRISEN
Landsbyprisen kan anvendes til faciliteter og aktivitetsmuligheder til almen offentlig benyttelse – eksempelvis til børn.

Publiceret 23-10-2015