Midlerne til forsamlingshusene

Skive Kommune har sat fokus på at understøtte landsbyernes forsamlingshuse og aktiviteter i disse, og har i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 1.077.200,- kr., som skal fordeles på følgende områder:

  • Drift af Forsamlingshusudvalget
  • Fast årligt tilskud
  • Aktivitetstilskud
    - tildeles på baggrund af konkrete afholdte aktiviteter det forgangne år.
  • Renoverings- og forbedringstilskud 
    - tildeles på baggrund af konkrete ansøgninger.

Midlerne til forsamlingshusene behandles i Landsbyudvalget efter forudgående drøftelse i Forsamlingshusudvalget med henblik på indstilling til Økonomiudvalget i marts måned.

Publiceret 13-01-2017