I Skive Kommune har vi en lang tradition for lokaldrevet landdistriktsudvikling. Lokalt engagement, lokal viden og arbejdskraft har afgørende betydning, når det handler om at skabe udvikling.

Skive Kommune har været i gang med at sætte rammerne for udvikling i landdistrikterne på Skiveegnen for de kommende år i forbindelse med en revision af Skive Kommunes landdistriktspolitik. Den reviderede landdistriktspolitik er blevet til på baggrund af et temamøde i Skive Byråd og i Landsbyudvalget samt ved en række fokusgruppe-interviews og borgermøder i henholdsvis Jebjerg, Hald og Rødding.

Der er blevet peget på fire særlig vigtige indsatsområder for landdistriktsudvikling i Skive Kommune, som har fokus i perioden 2016-2019:

  • Understøttelse af det lokale udviklingsarbejde.
  • Bosætning og markedsføring.
  • Erhverv og lokale arbejdspladser.
  • Offentlig service og infrastruktur.

Hvis du vil læse Skive Kommunes landdistriktspolitik for 2016-2019, kan du finde den på nedenstående billede-link.

Landdistriktspolitik 2016-2019

 

 

Publiceret 29-09-2015