Demens - en folkesygdom

Demens er at betragte som en folkesygdom i Danmark. Næsten 90.000 er ramt af sygdommen og tallet stiger med næsten 20.000 om året – blandt andet som følge af stigende levealder.
Det kan være svært at leve med en demenssygdom og både den demente og de pårørende vil - før eller siden - få brug for støtte og hjælp.

 

Tilbud til mennesker med demens og deres pårørende

Du kan læse mere om sygdommen demens, samt om Skive Kommunes tilbud til mennesker med demens og deres pårørende på Pleje & Omsorgs hjemmeside

 

Borgermødet om demens d. 8. juni 2017

Skive Kommune inviterede til borgermøde om demens d. 8. juni 2017, hvor mere end 200 borgere, pårørende og andre interesserede deltog. Se opsamlingen fra mødet her.

 

 

Demensplan 2018-2022

Udvalget for Social og Ældre har godkendt den samlede demenshandleplan for Skive Kommune for perioden 2018-2022.

Se demensplanen her

Publiceret 11-10-2017