Café Solstrejf er et tilbud til borgere med hukommelsesproblemer og deres pårørende.

Caféen er åben hver onsdag mellem kl. 13.30 - 16.30 og er at finde i Skive Sundhedshus, Kompagnigade 3, plan 4. Indgang: tårnet.

I Caféen har vi en masse kort - og brætspil, vi bager og tager gerne på virksomhedsbesøg. Vi hygger os med snak og grin, og du kan altid købe en kop kaffe/the med småkager. Grundlæggende er det dem, der kommer i Caféen, som sætter præg på indholdet og aktiviteterne.

Der er altid demenskyndigt personale tilstede i Caféen du kan tale med. Caféen er et samarbejde mellem Skive Kommunes demenskoordinator, Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

Alzheimerforeningen og Ældresagen deltager med frivillige i alle arrangementer.

Der er ingen tilmelding til Caféen, du skal blot møde op.

 

Følgende aktiviteter er planlagt for maj - juni 2019:

01.05.   Vi holder lukket
08.05.  Vi hygger i Caféen med pandekager
15.05.  Vi besøger Skov A/S, Hedelund 4, Glyngøre, 7870 Roslev
   Vi mødes Hedelund 4, Glyngøre kl. 14.00
22.05.  Oplæsning af Lene Kappel
29.05.  Vi besøger Skive Museum, Havnevej 14, 7800 Skive
   Vi mødes ved Museet kl. 14.00
05.06.  Vi holder lukket
12.06  Vi spiller banko, medbring gave til max kr. 20
19.06  Vi hygger og holder Sct. Hans sammen med oplevelses-
   medarbejderne Lena Kappel og Rene Bautista Hankelbjerg
   Vi laver program for juli og august
26.06  Borgmester Peder Christian Kirkegaard kommer og
   fortæller om sit politiske liv

 

Kom og vær med, vi vil gerne have dine forslag.

Publiceret 25-06-2018