Tilskud til ændringer i din nuværende bolig eller til boligskifte
For at få tilskud fra Skive kommune til ændringer i din nuværende bolig eller til et boligskifte skal du først og fremmest skal du have en varig nedsat funktionsevne:

 • en nedsat funktionsevne såvel fysisk som psykisk betyder, at din mulighed for at deltage i forskellige daglige aktiviteter er ophævet eller væsentligt nedsat
 • at lidelsen skal være varig betyder, at der ikke må være flere muligheder for behandling, forbedring eller genoptræning. Det må altså ikke være en midlertidig tilstand som f.eks. et brækket ben

 

Krav til ændringen
For at Skive Kommune kan tildele dig tilskud til at ændre din bolig skal ændringen leve op til følgende krav:

 • den skal gøre din bolig til et bedre egnet sted for dig, både på kort og lang sigt
 • hvis du har en fremadskridende sygdom er det især vigtigt, at boligen bliver egnet til dig på lang sigt
 • boligændringen skal være nødvendig for dig, for at du fortsat kan være i din bolig
 • ændringen skal gøre dig mere selvhjulpen
 • hvis du har en hjælper nu, skal ændringen gøre det lettere for hans/hendes arbejde for dig
 • udgifterne til ændringen af boligen skal være rimelige i forhold til de forbedringer du vil få

 

Sådan ansøger du om hjælp til boligindretning/boligskifte

Du ansøger om hjælp til boligindretning/boligskifte hos Visitation & Hjælpemidler. Du kan søge digitalt ved at logge på med nemid. Du kan også vælge at printe ansøgningen og sende den til sas-myndighed@skivekommune.dk eller Visitation & Hjælpemidler, Resenvej 25, 7800 Skive.

Ansøg her

 

 

Sagsgangen
Når vi modtager din ansøgning vil en ergoterapeut vurdere, om du har ret til få tilskud.
Vi lægger vægt på følgende kriterier: 

 • er din funktionsevne varigt nedsat?
 • oplysninger om dine helbredsmæssige forhold (de skal være dokumenteret fra din læge, speciallæge eller lign.)
 • har du nogen hjælpemidler nu?
 • er der forventninger om nye hjælpemidler i fremtiden?
 • hvordan er dine familieforhold?
 • hvordan er dine sociale forhold?
 • vi vil lave en gennemgang af de problemer du oplever i din bolig, som den er nu.
 • vi vil se på, om det er muligt at lave ændringer i din nuværende bolig indenfor det eksisterende boligareal
 • vi vil få en ekstern vurdering af din bolig, eksempelvis en byggesagkyndig
 • hvis du bor til leje skal vi have en tilladelse fra din udlejer til en eventuel ændring

 

"Vi vil undervejs drøfte de forskellige muligheder med dig. Det er derfor vigtigt at understrege, at din sag først er endelig afgjort, når du modtager en skriftlig afgørelse fra os."

 

Sagsbehandlingstid
Hvor lang tid det tager for os at behandle din ansøgning afhænger af hvor kompliceret din sag er.

 • hvis du søger om mindre ændringer af din bolig vil det tage 5-6 uger fra du søger til du har en afgørelse
 • hvis der er tale om større ændringer vil det typisk tage 6-7 måneder fra du søger til du har en afgørelse. Dette skyldes, at vi i større og mere komplicerede sager har eksterne folk med i sagsbehandlingen, for eksempel en byggesagkyndig, en jurist eller lign. Byggetilladelse - nabohøring
 • mindre boligændringer er eksempelvis at få skiftet dørtrin, få monteret en sliske/rampe, at få fjernet en kant til bruseniche, og tager kortere tid (5-6 uger)
 • større og mere komplicerede ændringer er eksempelvis tilbygninger, ombygning af køkken eller bad, flytning af vægge, montering/opbygning af store ramper, og tager længere tid (6-7 måneder)

Når vi har behandlet din sag vil du få besked fra os – enten en bevilling på tilskud til at ændre din bolig eller et afslag. Hvis du har oprettet en digital postkasse skal du være opmærksom på, at vi kan sende brevet dertil.

 

Læs om reglerne for tilskud her

 

Publiceret 05-10-2015