Her finder du en oversigt over sagsbehandlingstiderne, når du søger om hjælpemidler i Visitation & Hjælpemidler:

Hjælpemidler og almindelige forbrugsgoder
(Servicelovens §§ 112 og 113)

 • Akutte sager (tryksår, udskrivelse, terminale borgere) – dag til dag

 • Ukomplicerede sager – maksimalt 5 uger eksklusiv leveringstid

 • Komplicerede sager – makimalt 10 uger eksklusiv leveringstid

Hvis vi mod forventning ikke kan overholde sagsbehandlingstiden sender vi et brev til borgeren om dette.

 

Kropsbårne hjælpemidler (Servicelovens § 112)

 • Genbevillinger 12 uger
 • Nyansøgninger 16 uger

 

El-køretøj (Servicelovens § 113)

 • Maksimalt 12 uger eksklusiv eventuel leveringstid.

 

Bilsager (Servicelovens § 114)

 • 6 måneder

   

Boligændringer (Servicelovens § 116)

Hvor lang tid det tager for os at behandle din ansøgning afhænger af hvor kompliceret din sag er.

 • hvis du søger om mindre ændringer af din bolig vil det tage 5-6 uger fra du søger til du har en afgørelse
 • hvis der er tale om større ændringer vil det typisk tage 6-7 måneder fra du søger til du har en afgørelse. Dette skyldes, at vi i større og mere komplicerede sager har eksterne folk med i sagsbehandlingen, for eksempel en byggesagkyndig, en jurist eller lign. Byggetilladelse - nabohøring
 • mindre boligændringer er eksempelvis at få skiftet dørtrin, få monteret en sliske/rampe, at få fjernet en kant til bruseniche, og tager kortere tid (5-6 uger)
 • større og mere komplicerede ændringer er eksempelvis tilbygninger, ombygning af køkken eller bad, flytning af vægge, montering/opbygning af store ramper, og tager længere tid (6-7 måneder)

 

Når vi har behandlet din sag vil du få besked fra os – enten en bevilling på tilskud til at ændre din bolig eller et afslag. Hvis du har oprettet en digital postkasse skal du være opmærksom på, at vi kan sende brevet dertil.

Hvis vi mod forventning ikke kan overholde sagsbehandlingstiden sender vi et brev til borgeren om dette.

 

Sådan ansøger du

Hvis du har NEM ID kan du nemt søge digitalt døgnet rundt. Hvis du ikke har NEM ID skal du enten printe et ansøgningsskema eller kontakte Visitation & Hjælpemidler, for at få et skema tilsendt.

Ansøg digitalt

Publiceret 21-11-2018