Kugle- eller kædedyne (vægtdyne)
Formålet med en vægtdyne er at dit daglige funktions og/eller aktivitetsniveau, kognitivt og socialt skal øges væsentligt.

For at få bevilget en vægtdyne er der visse betingelser du skal opfylde:

 • Først og fremmest skal du have en varig nedsat funktionsevne
 • En nedsat funktionsevne, såvel fysisk som psykisk, betyder at din mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter er ophævet eller væsentligt nedsat
 • At lidelsen skal være varig betyder, at lidelsen skal være af længerevarende karakter, og at der ikke må være flere muligheder for behandling, forbedring eller genoptræning
 • Du skal altså have et permanent behov for vægtdynen til varigt brug i hjemmet

 

Eksempler på lidelser, som kan berettige en bevilling af en vægtdyne:

 • Skader i det centrale nervesystem
 • Mangel på kropslig afgræsning i forhold til omverden
 • Nærpsykologiske oplevelser
 • Stor angst og utryghed
 • Selvdestruktiv adfærd både nat og dag
 • Motorisk uro
 • Manglende nattesøvn
 • Alvorlige opmærksomhedsforstyrrelser

 

Du skal udfylde ansøgningsskemaet, som du finder nedenfor, og sende det til Visitation & Hjælpemidler enten på mail: visitation-hjaelpemidler@skivekommune.dk eller til adressen: Visitation & Hjælpemidler, Resenvej 25, plan 4, 7800  Skive.

 

 

 

Hvis oplysningerne i ansøgningen peger i retning af, at en kugle/kædedyne vil kunne lette din daglige tilværelse i væsentlig grad, har du mulighed for at afprøve dynen i 2-3 uger. 
Under afprøvningen skal du udfylde et spørgeskema (se ovenfor), evt. i samarbejde med sagsbehandlende terapeut, plejepersonale, kontaktperson eller pårørende. 

 

Ud fra spørgeskemaet vurderer vi om vægtdynen har så stor effekt, at du kan blive bevilget én.
Vi vurderer ud fra om vægtdynen har kunnet afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, og derved kunnet lette den daglige tilværelse i væsentlig grad.
Hvis du ikke returnerer spørgeskemaet efter afprøvningsperioden, afhenter vi vægtdynen

Hvis du bliver bevilget en vægtdyne kan du beholde den dyne du har afprøvet. Efter ca. ½ år vil vi kontakte dig for at følge op og genvurdere din effekt af vægtdynen.

 

Publiceret 27-05-2014