Akutpladser
Skive Kommune har 3 akutpladser. Akutpladserne er målrettet borgere, der akut har brug for højt kvalificeret observation, pleje og/eller lægeordineret behandling, men hvor hospitalsindlæggelse ikke er nødvendigt. Det kan fx være ved:

  •          forværring af en kronisk lidelse
  •          ved akut opstået sygdom
  •          eller på grund af fald-tilfælde

Et ophold på en akutplads kan som udgangspunkt vare op til 5 dage.

Akutpladserne er beliggende på plejecenteret Marienlyst. Der er en sygeplejerske tilknyttet akutpladserne alle dage, hele døgnet.

Alle sygeplejersker i kommunen, vagtlæge, praktiserende læger og hospitalspersonale kan henvise til en akutplads. Henvisning sker ved at kontakte den vagthavende sygeplejerske på akutpladserne, som så tager stilling til, om en akutplads er det rette tilbud.

Som udgangspunkt skal man selv sørge for transport til en akutplads. Er dette ikke muligt, sørger kommunen for transport til akutpladsen. Man skal selv sørge for hjemtransport. Forplejning til borgeren, under opholdet på akutstuen, er gratis.

 

Link til pjecen akutpladser

Publiceret 02-05-2014